Hen-Hon-Han: Så tycker de som gått utbildningen

I sommar håller vi för tredje året i följd vår arbetsmiljöutbildning om diskriminerings- och hbt-frågor. Här läser du om programmet, hur du anmäler dig och vad sådana som redan gått utbildningen tycker.

Akademikerförbundet SSR och Svensk Chefsförening bjuder in fackligt förtroendevalda och chefer till en arbetsmiljöutbildning om diskriminerings- och bemötandefrågor i allmänhet och hbt-frågor i synnerhet. Stockholm 30 juli-1 augusti.

Här är ett par röster från sådana som redan gått utbildningen:

– Jag gick utbildningen sommaren 2012. Det var intensiva dagar som gjorde stort intryck på mig. Min största behållning var att jag tvingades utmana mig själv. Man tror man är så himla öppen, men efter att ha gått Hen-han-hon har jag fått en annan blick för de strukturer jag själv bär med mig och de jag ser i min omgivning.

– Jag har tänkt flera gånger att jag vill förmedla mina insikter och upplevelser till mina medarbetare här hemma i Jönköping. Kompetensutveckling i diskriminerings- och bemötandefrågor är en mycket viktig pusselbit inte minst i vårt arbete här på socialtjänsten. Jag så mycket tankar kvar i huvudet från den där veckan i Stockholm, plus alla mina anteckningar och allt matnyttigt material vi fick, men jag har inte haft tid ännu att ta tag i det där med att förmedla kunskapen vidare. En dag, mycket snart, hoppas jag…

Fatima Bergendal, enhetschef på socialtjänsten i Jönköping

– Kombon kunskap och känslor var lyckad. Den funkade extra bra för mig som har lättare att ta till mig nya insikter på djupet om jag kan koppla dem till starka upplevelser. Utbildningen varvade teori och möten med hbtq-personers egna erfarenheter från verkliga livet, vilket gav kickar. Och ibland rena magsparkar. Starkt och omskakande.

– Jag har haft stor nytta av de kunskaper jag fick från Hen-hon-han-utbildningen i arbetet med vårt hbtq-nätverk här i Malmö. Vi pratade i nätverket om hur vi kunde få med hbtq-perspektivet i medarbetarenkäten, tyvärr sorterade Malmö stad bort den frågan på grund av tidsbrist.

– En annan insikt som jag haft stor nytta av är att skilja på begreppen homofobi och homonegativitet. Homofobi är ett låst begrepp, man kommer ingen vart med att stämpla det i pannan på folk. Att istället tala om homonegativitet gör det lättare att öppna för konstruktiva samtal med sådana som tycker att det här är svårt att förstå. Det går att förklara som en skala, man kan mötas genom att tala om olika grader av homonegativitet, alla kan identifiera sig någonstans på skalan utan att hela tiden få upptryckt i fejset att man är intolerant eller tycker fel.

Pelle Olsson, familjebehandlare i Malmö

Utbildningen är kostnadsfri. Akademikerförbundet SSR står även för eventuellt boende och resor i enlighet med programmet. Deltagandet förutsätter att din arbetsgivare beviljar ledighet för detta i enlighet med Förtroendemannalagen. Ingen ersättning för förlorad arbetsinkomst. Ansök senast 1 maj 2014. 

Notera att utbildningen texten handlar om redan har ägt rum, det går alltså inte att anmäla sig längre.

Frågor: Daniel Hjalmarsson, 08-617 44 82, daniel.hjalmarsson@akademssr.se