Heteronormen skapar ohälsa på arbetsplatserna

"Kunskapen kring normers exkluderande effekter är begränsad på många arbetsplatser", skriver studentrådets Henrietta Flodell tillsammans med representanter för Juseks studerandesektion och Saco studentråd i en debattartikel. Det är arbetstagarnas och arbetsgivarnas gemensamma ansvar att skapa en mer inkluderande arbetsmiljö.

I en debattartikel i tidningen Karriär lyfter de olika studentfacken situationen för homo- och bisexuella samt transpersoner, som inte förbättrats nämnvärt under det senaste decenniet. Det finns fortfarande mycket arbete kvar att göra på våra arbetsplatser, skriver dem. En gammeldags jargong bidrar till att förstärka en heteronormativ syn på vad som ses som normalt och acceptabelt. Men genom att man tar för givet att kollegorna på jobbet är heterosexuella och har samma könsidentitet som det står i passet bidrar man också till ohälsa bland dem som utsätts. 

"Dagens unga har stor kunskap kring könsnormer och vi är beredda att vara med och ta ansvar för en mer inkluderande arbetsplats. Arbetsgivare borde därför bli bättre på att ta tillvara på ungas kompetens på området," skriver studentfacken. 

Läs hela artikeln på tidningen Karriärs hemsida