Hiss och diss om nästa års budget

Ett lyft för svenska modellen – men akademikerna glöms bort. Hiss och diss om nästa års budget i Fackets bild.

Fackets bild denna vecka hissar och dissar regeringens budget som släpptes i morse. Ursula Berge visar att arbetsmarknadspolitiken verkar ha glömt bort akademikerna medan Simon Vinge ser viktiga signaler om fackets roll på den svenska arbetsmarknaden.

Mycket av polariseringen i politiken just nu handlar ju om hur vi ska hantera att vi har en tudelad arbetsmarknad. Tudelningen består av att en allt större andel av de som är arbetslösa är i så kallad utsatt ställning. Oppositionens lösning är ofta att subventionera fram så kallade enkla jobb. Regeringen har andra förslag.

Ett handlar om att införa en utbildningsplikt i etableringsuppdraget, det vill säga de två första åren du är i Sverige efter asyl om du är arbetslös. En utbildningsplikt och anvisning istället för rättighet är ju bra för att etableringsåren ska fyllas med ett vettigt innehåll, men problemet är att för de 15 000 – 20 000 akademiker som finns i etableringsuppdraget idag finns det väldigt få åtgärder och utbildningar som motsvarar deras nivå.

Klen akademikerprofil

Inom högre utbildning finns det exempelvis i år max 837 utbildningsplatser på kompletterande utbildningar. Och snabbspåren räcker inte heller till. Om man inför en plikt måste man också införa en möjlighet och det finns i väldigt lite utsträckning för nyanlända akademiker. Det är för klen akademikerprofil i arbetsmarknadspolitiken och för klen profil på nyanlända akademiker i utbildningspolitiken.

Om anslutningsgraden i Sverige sjunker riskerar vi på sikt att vår arbetsmarknadsmodell urholkas. Jämfört med andra länder i Europa har vi exempelvis anmärkningsvärt lägre antal strejker, högre sysselsättning och lägre ojämlikhet. I USA har anslutningsgraden sjunkit dramatiskt under samma tid som ojämlikheten skjutit i höjden och mycket talar för att det hänger ihop. Därför är förslaget om avdragsrätt för fackföreningsavgiften en viktig signal från regeringens sida att styrkan hos arbetsmarknadens parter är helt central för att upprätthålla och värna vår samhällsmodell.