Hög sysselsättning avgörande för världens utveckling

För att minska fattigdomen i världen krävs det att fler får jobb och schyssta arbetsvillkor. Det konstaterar UNDP i sin årliga rapport.

Med bättre hälsa och utbildning och en minskning av extrem fattigdom har två miljarder människor fått bättre livskvalitet de senaste 25 åren. Samtidigt är över 200 miljoner arbetslösa. För att säkra och driva utvecklingen vidare behövs därför ett tydligare fokus på sysselsättning, fastslår FN:s utvecklingsorgan UNDP i sin senaste rapport.

Behovet av bra arbetsvillkor betonas också. 830 miljoner människor klassas som fattiga arbetare, vilket betyder att de lever på mindre än två dollar om dagen. 21 miljoner lever under slavliknande förhållanden, 61 procent av de anställda jobbar utan kontrakt och bara 27 procent täcks av sociala skyddsnät.  

– Mänsklig utveckling kommer att accelerera när alla som vill arbeta har möjligheten att göra det under värdiga förhållanden. Men i många länder är människor ofta exkluderade från avlönade jobb eller betalas mindre än andra för att utföra samma arbetsuppgifter”, säger rapportens huvudförfattare Selim Jahan, enligt pressmeddelandet.

Rapporten lyfter särskilt upp villkoren för kvinnor. De tjänar i snitt 24 procent mindre än män, samtidigt som de står för tre av fyra timmars obetalt arbete. Eftersom de dessutom ofta bär bördan av att vårda nära familjemedlemmar varnar rapporten för att klyftan kommer att växa med en åldrande befolkning.

– För att minska den här ojämlikheten behöver samhällen nya förhållningssätt och riktlinjer, inklusive bättre tillgång till gratis omsorg. Att säkra lika betalning, möjliggöra föräldraledighet och motarbeta trakasserier och de sociala normer som exkluderar så många kvinnor från betalt arbete är några av de förändringar som behövs. Det skulle göra att bördan av obetalt arbete fördelas mer jämlikt och ge fler kvinnor ett genuint val om de vill förvärvsarbeta eller inte”, sade UNDP:s högsta chef Helen Clark under lanseringen av rapporten.

Arbetsmarknaden utmanas nu av en snabb teknisk utveckling, en fördjupad globalisering, en åldrande befolkning och en miljöomställning. För att världens regeringar fortsatt ska kunna skapa arbetstillfällen och säkra arbetares trygghet och välfärd föreslås i rapporten en tredelad agenda:

•    Ett nytt socialt kontrakt mellan regeringar, samhället och den privata sektorn, för att försäkra att alla medlemmar i samhället, särskilt de som arbetar utanför den formella sektorn, får sina behov tillgodosedda. 

•    En global överenskommelse mellan regeringar för att garantera arbetares rättigheter och förtjänster runt om i världen.

•    En inkluderande agenda för värdiga arbeten, som arbetar för frihet, jämlikhet, trygghet och mänsklig värdighet i arbetslivet. 

Text: Tim Andersson