Höj din röst!

För journalister i världen har 2014 varit det svåraste året hittills, säger föreläsaren från Reportrar utan gränser under Sveriges Tidskrifters årsmöte.

Det är idag livsfarligt att undersöka, rapportera och uttrycka en åsikt. Hoten mot demokrati och yttrandefrihet verkställs. Tortyren, dödsskjutningarna i Paris, kidnappningarna i Syrien, mordet på reportern Nils Horner är bara några exempel nära i tiden. Och överskridandet av lagar och mänskliga rättigheter ökar, såväl i stort som i smått. 

I en demokrati är oberoendet och yttrandefriheten grunden. Och nödvändig för all utveckling. För Reportrar utan gränser är oberoendet en förutsättning, och för Socionomen har detta varit riktlinjen från start. Även redaktionens inre struktur är uppbyggd efter dessa principer. Med nödvändighet eftersom den redaktionella idén i grunden bygger på teori- och metodutveckling.

Kärnan i teori- och metodutvecklingen är Forskningssupplementet. Det skulle inte kunna existera under andra omständigheter. Det finns strikta regler om att universitetsforskningen ska vara oberoende, att den står fri från olika partsintressen med tydliga krav på transparens vid kvalitetsgranskning. Runt år 1990 när Lars Svedberg, professor vid Ersta Sköndal högskola, lanserade idén om att förstärka socialarbetarprofessionen genom supplementet, hakade landets socionomer på. Alla ville vara med, skriva egna artiklar och utveckla det sociala arbetet. Forskarna i supplementet och professionen i speciella temadelar. Tidskriften byggde broar mellan forskning och praktik som i sin tur kunde komma brukarna till gagn, och fick FORSA-priset 1997 med anledning av detta. Socionomen hade blivit ett viktigt redskap i utvecklingen av det sociala arbetet.

Just nu pågår debatten om EBP i Socionomen. På sidorna 72-76 kan du läsa om hur Socialstyrelsen och universiteten förhåller sig till det sociala arbetets vetenskapliga grund. Morten Sager från Göteborgs universitet ställer här en viktig fråga: Vad vill socionomerna? Det är ni som har direktkontakt med brukarna, den bästa inblicken i vad som hjälper. Så du socionom: Haka på debatten! Din åsikt är viktig för framtidens sociala arbete. I Socionomen är det högt i tak och du kan säga vad du anser – tack vare tidskriftens starka principer om oberoende och yttrandefrihet.