Hök-grundkurs: Löneavtalsutbildning avseeende HÖK 17 inför 2018 års löneförhandlingar

För att förhandla i löneöversynerna krävs fullmakt från förbundet. Fullmakt får du genom att delta i en löneförhandlarutbildning.

Inbjudan riktar sig till förtroendevalda i kommun och landsting i Skåne, Blekinge, Kronoberg, Jönköping och Kalmar, som inte har någon tidigare fullmaktshavare eller vars tidigare fullmaktshavare inte gått utbildning för fullmakt inför 2018. 
 

Datum & Tid
Onsdag 28 november kl 10.00-17.00 (fika från kl 9.30)
Torsdag 29 november kl 9.00-16.00

Plats: Hotell Högland, Esplanaden 4 Nässjö

Anmäl dig senast den 2 november
Anmäl dig här

Platsantalet är begränsat. Vid många anmälningar kommer kvotering att ske så att representation från största möjliga antal föreningar garanteras.

Resor & övriga kostnader
I samband med bekräftelsen på kursplats får du information om hur du bokar resor. Boka inga resor innan du fått kursbekräftelsen. 

Eventuella frågor besvaras av Pontus Warg

Varmt välkommen!
Akademikerförbundet SSR 

 

Program

Löneförhandlarutbildning avseende HÖK 17 inför 2018 

Den lokala lönebildningsprocessen

• Hök 17– avtalsinnehåll och centrala parters syn på en väl fungerande individuell lönesättning

• Förberedelse
- Budgetarbete 
- Löneanalyser
- Lönekartläggning
- Yrkanden

• Överläggningen
- Strategi och praktik
- Målbilder/handlingsplan
- Lönestrukturfrågor
- Lönekriterier
- Mandat
- Förhandlingsordning
- Kommunicera med medlemmar

• Lönesamtal

• Avstämning av löneöversynsprocessen

- Återkoppling till överläggningen
- Utfall och strukturförändringar
- lokalt partsgemensamt utvecklingsarbete
- Handlingsplan

  • Datum och tid: 28 November 2018 kl. 09:30 - 29 November 2018 kl. 16:30
  • Plats: Hotell Högland, Esplanaden 4 Nässjö