Hongkong vädjar om hjälp

Most photos

Krisen i Hongkong eskalerar. Våldet och polisens brutalitet visar hur allvarligt läget är. Förbundsordförande Heike Erkers uttrycker sin oro i ett öppet brev till Kinas ambassad i Sverige.

Häromveckan kunde vi läsa om krisen i Hongkong på betald annonsplats i de stora dagstidningarna. Hongkong borna är rädda. De är rädda att den frihet och den demokrati de har kommer att försvinna. De menar att alla som kämpar för mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati tystas. Men demonstranterna ger inte upp och de behöver veta att de har omvärldens stöd.

Fria fackföreningar, frihet att organisera sig fackligt och fackliga fri- och rättigheter saknas i Kina. Exemplen på fackliga aktivister och ledare som fängslats är många.

För att uttrycka vår oro för det som sker i Hongkong har vår förbundsordförande Heike Erkers skrivit till Kinas ambassad i Sverige och uppmanar regeringen i Folkrepubliken Kina att tillförsäkra att människor i Hongkongs särskilda administrativa region får protestera utan trakasserier och våld från polisen och andra, samt att avstå från att sätta press på myndigheterna och arbetsgivarna i Hongkong för att trakassera och undertrycka sådana protester, bland annat genom att avskeda arbetare som har utövat sina grundläggande och omistliga mänskliga rättigheter till föreningsfrihet, församlingsfrihet och yttrandefrihet.

Trots att Hongkong är en undertecknande part i ICCPR kränker polisen dagligen dessa rättigheter liksom FN:s grundläggande principer om hur brottsbekämpande tjänstemän får våld och skjutvapen i sin tjänsteutövning.

Vi stöder våra kollegor i fackföreningsrörelsen i Hongkong i deras krav och menar att myndigheterna i Hongkong snarast bör inleda en dialog. Dessa krav är:

  • att utlämningslagen upphävs,
  • att de arresterade demonstranterna friges utan åtal,
  • att myndigheterna återkallar deras karaktärisering av protesterna den 12 juni som ”upplopp”,
  • att en oberoende utredning granskar polisvåld och maktmissbruk,
  • att det sker en implementering av universell rösträtt.