Höstens första boktips!

Spännande läsnyheter för socionomer och psykoterapeuter under Natur & Kulturs författarlunch.

Är du intresserad av äldreomsorg, parterapi eller psykoterapi? Socionomen lyssnade till fyra aktuella författare:

Utifrån sin nya bok "Det åldrande minnet" gav Lars Nyberg, professor i psykologi och neurovetenskap, under lunchen tips om hur vi genom vår livsstil kan påverka minnets utveckling. Han berättade bland annat vilka påverkansfaktorer som är mer avgörande än andra för minnets utveckling.

Psykologen Anna Bennich Karlstedts kommer i sin nya bok "Vägen genom skilsmässan" bland annat att ge svar på frågor som: Vad gör en separation med identiteten? Hur förhåller vi oss till denna typ av kris? Anna Bennich Karlstedts använder sig av teorier om kris och krishantering samt den senaste forskningen kring separationer. Under bokpresentationen berättade hon om sin egen erfarenhet av att gå igenom en separation vilket har varit en inspirationskälla till att skriva boken.

Poul Perris skrev om schematerapi i Socionomen redan 2007. Nu kommer han ut med en ny bok om terapiformen som integrerar influenser från KBT, anknytningsteori och gestaltterapi. Författarna Carl Gyllenhammar och Poul Perris går i nya boken igenom schemateorin och dess olika interventioner. Läsaren får också följa en patients behandling.

Håll utkik efter Socionomens recensioner under hösten!