Höstens första boktips!

Oro, Kärlekens koreografi och Processen är tre böcker vi kommer att recensera i Socionomen.

I boken Oro ger författaren Anna Kåver inga svar på hur vi blir av med vår oro – istället hur vi kan förhålla oss till den. Oro kommer mer eller mindre alltid att följa oss i vår vardag. "Klok" oro är en del av mänskligt liv och kan vara en tillgång om vi lär oss att acceptera, härbärgera och göra något konstruktivt av den. Men det finns också oro som inte är bra för oss, "giftig" oro, som Anna Kåver kallar den. När vi inte kan leva det liv vi vill leva, när oron förgiftar liv och relationer – det är då det är dags att göra sig av med den.

Allan Linnér och Anders Nyman upplevde ett tomrum i litteraturen när det gäller psykoterapi med par. Därför skrev de boken Kärlekens koreografi. Syftet är att hjälpa par att upprätthålla kommunikationen och hitta balansen mellan jag och du och vi. Även om boken vänder sig till professionella, är den skriven så att gemene man kan ta till sig innehållet.

Boken Processen är en professionell självbiografi. Författaren och professorn i medicinsk psykologi, Åsa Nilsonne, berättar om sin resa genom psykiatrin. Ett av budskapen i boken är att det inte är självklart vad som är psykisk sjukdom och inte. Vi är ibland snabba att sätta diagnoser på symtom som kan utlösas av händelser i vardagen – där vi också kan komma tillrätta med dem.