House of Cards på svenska?

Med supertisdag bakom oss och ett House of Cards-marathon att se fram emot går tankarna osökt till våra egna politiska korridorer. Vilka är våra dolda makthavare? Vilken roll skulle de policyprofessionella spela i en svensk upplaga av House of Cards?