Hur är den psykiska hälsan där du bor?

Undrar du hur den psykiska hälsan ser ut där du bor? Nu kan du ta fram lokal statistik med hjälp av ett webbaserat verktyg.

Folkhälsomyndigheten har sammanställt den senaste statistiken på kommun- och länsnivå i nya interaktiva faktablad under namnet FolkhälsoStudio. Tanken är att underlätta för dem som jobbar med psykisk hälsa och suicidprevention i landsting och kommuner att ta fram bra underlag. Faktabladen innehåller färdiga diagram och kartor på läns- och kommunnivå. Med hjälp av verktyget kan du också följa utvecklingen av psykisk hälsa och suicid med hjälp av rörlig grafik.

Statistiken kommer från den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor samt från Socialstyrelsens dödsorsaksregister. Faktabladen innehåller sammanställda uppgifter om personer mellan 16 och 84 år.