Hur bygger vi ett psykologiskt immunförsvar?

Det fysiska immunförsvaret har de flesta av oss koll på. Men hur ser det ut med det psykologiska immunförsvaret – vad kan vi göra för att stärka det?

Friskfaktorer, skyddsfaktorer och problemlösningsmodeller kan bidra till ett starkt psykologiskt immunförsvar, menar föreläsaren, handledaren och författaren – tillika socionomen – Mia Börjesson, som föreläste om psykisk hälsa under Beteende och Folkhälsa 2017. Mia Börjesson, som främst jobbar med barn och ungda, pratade bland annat om hur vuxna kan skapa motivation och en upplevelse av sammanhang som gynnar den psykiska hälsan hos våra unga idag. 

Men många av verktygen hon tar upp är minst lika applicerbara på vuxna menar hon. I en kort videointervju berättar hon mer om hur vi tar oss från riskzon till friskzon. 

Vill du veta mer om psykisk hälsa/ohälsa?

Läs mer om skyddsombudets roll på ditt jobb.

Nu ska chefer bli bättre på att stötta anställda med psykisk ohälsa. 

"Friskfaktorer" som främjar psykisk hälsa.