Hur får vi rätt person på rätt jobb?

Hur får man rätt person och rätt kompetens på rätt jobb? Och spelar den sociala bakgrunden någon roll i forskningen? Det var några av de frågorna som diskuterades under Akademikernas högskolepolitiska forum.

På onsdagen gick Akademikernas Högskolepolitiska forum av stapeln i Stockholm. Forumet, som arrangerades av Saco, Saco Studentråd, Akademikerförbundet SSR och tolv andra Sacoförbund, belyste och ifrågasatte olika aspekter av högre utbildning och forskning för en hållbar framtid.

Vid seminariet En hållbar kunskapskedja frågade sig panelen hur bra utbildningssystemet och samhället egentligen är på att se till att både individ och arbetsmarknad får sina behov och önskemål mötta.

Systemet är i dag inte anpassat till den verklighet som råder, menade experterna. Högskolan måste bli bättre på att skapa ett intresse för högskolestudier långt innan det är dags för gymnasieeleverna att ta studenten. Och att fånga upp också de elever som inte kommer från akademikerhem.

Pisaundersökningarna tyder på systemproblem i grundskolan som sedan följer med eleverna upp i högskolan, konstaterade Kristin Öster. Eftersom antagningen till de flesta program endast går på behörighet och inte är anpassad för att ta med kapacitet, lämplighet och potential är det många som faller bort redan i ansökningsprocessen. Det betyder också att de som kommer in inte alltid dem som kanske är mest lämpade.

De som lyckas ta sig in får inte alltid det stöd de behöver för att kunna ta sig genom ett helt program. Många väljer istället att hoppa av. För de som helt enkelt valt fel program är det dessutom svårt att byta inriktning när man väl påbörjat studierna. Gränsen mellan enskilda kurser, generella program och yrkesprogram är egentligen rätt meningslös, påpekade Ebba Lisberg Jensen, docent i humanekologi vid Malmö högskola. Men idag kan den påverka om en person slutför en akademisk utbildning eller inte.

Också från arbetsgivarsidan krävs mer flexibilitet och en bättre kontakt med högskolorna, menade Carl Bennet, ordförande i Getinge, Lifco och Elanders. Genom att knyta relationer tidigt, erbjuda praktik och visa på de olika jobbalternativ som en utbildning kan ge skapar man bättre möjligheter både för unga akademiker och arbetsgivare.