Hur går det med översynen av socialtjänstlagen?

Översynen av socialtjänstlagen är i full gång. Så hur går det? Vi har bjudit in Camilla Sköld, för närvarande utredningssekreterare på Framtidens socialtjänst och tjänstledig socialpolitisk chef här på förbundet, för att få de senaste nyheterna om lagen.

I årets första avsnitt av Socialtjänstpodden berättar Camilla Sköld, som just nu arbetar med översynen av socialtjänstlagen, om hur långt de har kommit i arbetet. Lagens konstruktion och förbyggande arbete är några av de ämnen vi diskuterar.

I den allra första socialtjänstpodden ställde vi frågan: ”Vad hände med översynen av socialtjänstlagen?” Nu är arbetet igång och Camilla Sköld, som vanligtvis är socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR, arbetar nu som utredningssekreterare i översynen som tagit namnet Framtidens socialtjänst.

Uppdrag, befogenheter, ansvar

I direktiven till utredningen står det att den ska ”se över och föreslå en lag som bygger mer på förebyggande generella insatser än dagens tyngdpunkt på individuella bedömningar”. Senare i vår kommer ett delbetänkande om just förebyggande arbete som Camilla berättar mer om. Utredningen ska också se över lagens konstruktion och föreslå åtgärder som tydliggör professionens uppdrag, befogenhet och ansvar.

Ett av Akademikerförbundet SSR:s krav är att ta bort politikerinflytandet i individärendena vilket Camilla tror kan ge politikerna i socialnämnden större möjlighet att fokusera på samhällsplanering och ett mer förebyggande perspektiv. Utredningen ska redovisas senast den 1 december 2018.