Hur kan en kommun rusta sig mot kompetensbrist genom att förändra sina arbetsplatser?

Illustration av en arbetsplats med UUA. Av Anneli Karlsson.
Kalender

ALMEDALSVECKAN. Varbergs kommun och Region Gotland berättar om hur de arbetat med Universell Utformning av Arbetsplatser (UUA).

Hur kan en kommun garantera sin kompetensförsörjning inom bristyrken i en föränderlig tid? Hur kan en arbetsplats se till att allas kunskaper tas tillvara och arbetslivet görs hållbart? Hur kan en verksamhet arbeta annorlunda med arbetsmiljö, arbetssätt och rekrytering?

Medverkande:

  • Kristina Taremark, Personaldirektör, Varbergs kommun
  • Patrik Larsson, HR-strateg, Region Gotland
  • Sara Johansson, Projektledare, Akademikerförbundet SSR
  • Agneta Jöhnk, chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik, SKL
  • Heike Erkers, förbundsordförande, Akademikerförbundet SSR

Seminariet sker på Myndigheten för delaktighets arena Delaktighetsforum.

Läs mer om vår satsning på Universell Utformning av Arbetsplatser (UUA).

  • Datum och tid: 2 juli 2019 kl. 14:00 - 14:45
  • Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14 (Sävesalen, entré från Strandgatan)