Hur rekryterar vi till den sociala barn- och ungdomsvården?

Det är viktigt med stabilitet och rätt kompetens i den sociala barn- och ungdomsvården. Så vad kan kommunerna göra för att rekrytera och behålla behörig personal? Se vårt seminarium i Almedalen.

Det har blivit allt svårare för kommunerna att rekrytera socionomer till den sociala barn- och ungdomsvården. Allvarliga brister i arbetsmiljön och låga löner har lett till personalflykt. Samtidigt som många utbildade, och också blivande socionomer, faktiskt vill arbeta inom området. Se seminariet där fack och arbetsgivare bestämmer sig för att gemensamt hitta och sprida goda exempel på hur kommunerna kan arbeta för att den sociala barn- och ungdomsvården återigen ska bli ett attraktivt yrkesval.