Hur skapar man en öppen arbetsplats?

Policys i all ära – hur hbtq-vänliga är våra arbetsplatser? Och hur skapar man en öppen och tillgänglig arbetsplats för hbtq-personer? Vi frågade några av de medverkande under Prideveckan.

Vad är viktigt för att skapa en öppen och tillgänglig arbetsplats?

Sara Byström, Transföreningen FPES

– Det är viktigt att företagen förstår att folk måste kunna ha en mångfald i sitt könsuttryck, hur man vill vara, hur man känner sig och hur man trivs bäst. Det finns många företag som har vackra och fina policys för vad som gäller och inte gäller, men jag är alltid lite osäker på vad som händer i verkligheten. Jag jobbar på en arbetsplats där jag än så länge är man. Vi har tjusiga policys, men jag vet fortfarande inte riktigt vad som kommer att hända den dagen jag går ut på företaget. Det ska jag göra någon gång under hösten när provtjänstgöringen går ut. Jag vill inte ge dem någon extra möjlighet att inte göra om det till en permanent anställning. Jag tror att det är viktigt att alla fackförbund pratar om transfrågor. Acceptansen finns i stort sett för homosexuella redan idag men man har inte kommit så långt med transfrågor.

Daniel Uppström, beroendecentrum i Stockholm

– Jag tror det handlar om att vara öppen både gentemot patienter och kollegor.  Att alla ska kunna vara sig själv. Att se människan som hen upplever sig vara. Det är kanske enklast att börja med patienterna.  Ser vi det som en självklarhet att vi är öppna med patienterna tror jag också att vi kommer att se det som en självklarhet när det gäller våra medarbetare. Sen tror jag mycket på RFSL:s certifiering. För vår del satte det mycket fokus på frågorna och gav oss den kunskap bi behövde. För oss var utbildningen avgörande. Sen kan jag tycka att det är synd att det är en kostnad på 100 000 kr, för det betyder att inte alla har råd. Jag skulle gärna se att DO skulle ta över det från RFSL och att det skulle vara ett krav i upphandlingar. För det handlar hela tiden om att medvetandegöra.

Kristina Ullgren, RFSL och Funkisprojektet

– Jag tycker att det är viktigt att arbetsgivaren inte tar saker för givna. Att man inte går efter normer. Att man får uttrycka sina behov på sin arbetsplats och att man kan tänka bortom att ”så här jobbar vi på den här arbetsplatsen”.