Hur skapar vi tryggare arbetsplatser?

Hur kan man förebygga hot och våldssituationer? Vad gör man när man blir hotad och vad är definitionen av hot och våld? Om det pratar vi i veckans Socialtjänstpodd.

Gäst denna vecka är Daniel Hjalmarsson, som är ansvarig för arbetsmiljö och likabehandlingsfrågor på Akademikerförbundet SSR. I undersökningar anger både socialsekreterare och chefer att hot och våld riktat mot anställda är allt för vanligt. Speciellt utsatta känner sig de som är unga och nya i arbetet.

Daniel beskriver hur viktigt det är att regelbundet arbeta med rutinerna runt hot och våldssituationer på varje arbetsplats. Både hur man gör riskbedömningar, hur man på andra sätt kan förebygga att hot och våld uppstår men också vad man gör om något händer. Sist men inte minst tipsar Daniel om förbundets filmer som ett bra sätt att starta diskussionen på en arbetsplatsträff eller enhetsmöte.