Hur värderar kommunerna sina chefer?

Mer högutbildade, men sämre avlönade. Många enhetschefer i kommunal sektor är kraftigt undervärderade – särskilt de kvinnliga. Se vårt seminarium om chefslöner live på internationella kvinnodagen.

Många enhetschefer i kommunal sektor är kraftigt undervärderade. Särskilt de kvinnliga. De är ofta mer högutbildade än männen, har många underställda och ett komplext chefsuppdrag, men får inte alls betalt i nivå med det arbete som de utför. Det är dags att uppvärdera dessa chefer.

Onsdag den 8 mars presenterar Akademikerförbundet SSR rapporten ”Hur värderar kommunerna sina chefer? En analys utifrån kön, lön och utbildningsnivå”. Vi tittar närmare på specialbeställd SCB-statistik över kommunalt anställda chefers löner, ålder och utbildningsnivå och ställer oss frågor som: Lönar det sig att utbilda sig och bli chef? Hur ser löneskillnaderna ut mellan kvinnliga och manliga chefer? Får chefer i kommunen betalt för sitt ansvar?

Efter presentationen av rapporten följer ett panelsamtal om de låga lönerna för många kvinnligt dominerade chefsgrupper i kommunal sektor.

Paneldeltagare

Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR
Niclas Lindahl, förhandlingschef SKL
Martin Runefeldt, ledamot i Svensk Chefsförenings styrelse och strategichef för HR på Försäkringskassan
Deltagare från Lönelotsarna

Se seminariet

Du kan se seminariet live eller i efterhand via vår youtube-kanal.