Hurra för engagemanget!

Varannan svensk arbetar ideellt – bland annat inom fackföreningsrörelsen. I dag, på internationella frivilligdagen, vill vi uppmärksamma alla eldsjälar där ute.

Sverige har ett ovanligt stort och stabilt engagemang i civilsamhället.  Det finns cirka 200 000 ideella föreningar i Sverige. Varannan vuxen svensk, 53 procent, lägger i genomsnitt 15 timmar i månaden på ideellt arbete, enligt Ersta Sköndal Högskolas rapport om folkrörelser. Det är bland det högsta engagemanget i världen. Och siffran står sig, genom politiska och ekonomiska kriser. 

– Människor som går samman för att ta tag i frågor och uppgifter som de brinner för är en enorm tillgång för ett samhälle. Civilsamhället tänker nytt, hittar lösningar och stärker banden i en demokrati, säger Hanna Broberg, chefsstrateg på Akademikerförbundet SSR.

Nästan var fjärde, 24 procent, engagerar sig i socialt inriktade organisationer, medan 22 procent av de aktiva engagerar sig genom intresseorganisationer och fackföreningar. Det ideella engagemanget motsvarar 400 000 heltidsarbeten. 

– Vi har också sett en ökad professionalisering inom civilsamhället de senaste 20 åren, vilket innebär att allt fler personer med olika expertkunskaper jobbar i organisationerna. Ideellt och professionellt engagemang bidrar varje dag till att göra vår värld lite bättre – och det är värt att fira! säger Hanna Broberg.

Läs mer om ideellt engagemang

Hur länge håller engagemanget? I krissituationer blomstrar engagemanget. Tusentals hör av sig till frivilligorganisationer eller startar egna initiativ. Men vad händer med den goda viljan på sikt?

Frivilligorganisationen föddes ur flyktingkrisen. På två månader har Refugees Welcome Stockholm gått från en Facebookgrupp till att bli en välkänd organisation med kontor, organisationsnummer och tusentals frivilliga. Statsvetaren Tina Morad är en av eldsjälarna som håller lågan vid liv.

Mindre trassel ska lyfta ideella sektorn. Det ideella engagemanget ska fångas upp och förutsättningarna för organisationer i det civila samhället att göra sitt jobb ska bli bättre. Det föreslår regeringens utredare.

 

Engagemang i olika typer av organisationer: (i procent av dem som arbetar ideellt)

 • Idrottsorganisationer: 32%
 • Organisationer med social inriktning: 24%
 • Organisationer för boende: 22%
 • Fritidsorganisationer: 22%
 • Intresseorganisationer och fackförening: 22%
 • Religiösa organisationer: 12%
 • Utanför det civila samhällets organisationer: 10%
 • Kulturorganisationer: 11%
 • Sociala rörelser och politiska organisationer: 9%
 • Kooperativ: 2%
 • Andra organisationer: 7%

Källor: Ersta Sköndal Högskola, SCB, FN, Volontärbyrån