I dag träffas etikrådet för att diskutera inkomna frågor!

Nu har etikrådets arbete startat på allvar. Idag träffas etikrådet för att diskutera de frågor som kommit in sedan starten i maj. Alla frågor har hittills handlat om socialt arbete ur olika perspektiv.

En intressant fråga handlar om hur man som socialarbetare ska förhålla sig när förvaltningsledning och politiker kräver att ensamkommande barn ska flyttas från sina placeringar till förmån billigare alternativ.

En annan handlar om hur man som kurator och anställd i hälso- och sjukvården ska göra då arbetsgivaren kräver diagnossättning av alla patienter och diagnoser är ett kriterium för ekonomisk ersättning till vårdgivaren.

Ett tredje exempel handlar om yrkesrollen Socionom. Är det lämpligt att som så många socionomer gör, arbeta med behandling, t.ex. familjebehandling, ungdomsbehandling, krisstöd, och samtalsbehandling utan att ha en psykoterapeutexamen i botten?

Håll utkik på webben eller gå in på hemsidan så kan du inom kort läsa om rådets slutsatser och diskussion akademssr.se/etikradet.

Glöm inte bort att du alltid kan höra av dig om de etiska frågeställningar som du kommer i kontakt med i din yrkesmässiga vardag. etikradet@akademssr.se.