Idag höjs a-kassan

Mer pengar i plånboken för 300 000 individer.

Idag, 7 september, höjs taket i a-kassan. Förändringarna kommer att innebära en förändrad inkomst för drygt 300 000 individer, visar en simulering av SCB.

Förändringarna är flera. Den högsta a-kasseersättningen höjs från 680 kronor om dagen till 910 kronor de första 100 dagarna, därefter till 760 kronor om dagen. Dessutom höjs den lägsta ersättningen något, liksom den högsta dagpenningen för sjukskrivna arbetslösa med a-kassa.

Höjningen innebär en utgiftsökning för statskassan på 1,8 miljarder kronor om året. 310 000 personer som har arbetslöshetsersättning berörs. I genomsnitt innebär a-kassehöjningen en inkomstökning för dem på 2,7 procent, motsvarande 5 400 kronor om året. Räknar man hela familjer där någon i hushållet har a-kassa så berörs 680 000 personer. Det motsvarar drygt sju procent av befolkningen. 

Det är höjningen av taket i a-kassan som ger den största förbättringen för de som berörs av den – och här finns fler män än kvinnor. När det gäller höjningen av grundbeloppet påverkas fler kvinnor och unga,  skriver SCB