"Idag stämmer vi EU-kommissionen"

Vi och våra kollegor i de europeiska offentliga facken stämmer idag EU-kommissionen i domstol. Anledningen är att kommissionen vägrar att ge tio miljoner arbetstagare på det statliga området del av EU:s rättsliga miniminormer om informations- och samrådsrättigheter, skriver Heike Erkers och Britta Lejon i Dagens Samhälle.

När kommissionen nu avvisar parternas krav på att göra det avtal som vi tecknat på det statliga området till lag, vilket tidigare varit norm, skadar man samtidigt hela sin trovärdighet i arbetet med att stärka de sociala rättigheterna inom EU.   

Kommissionens besked kommer knappt ett år efter att den europeiska pelaren för sociala rättigheter har utropats. Pelaren omfattar bland annat alla arbetstagares rätt till information och samråd. Något som kommissionen nu alltså vägrar att hörsamma när det handlar om rättigheter för anställda på det statliga området.

Beskedet går stick i stäv med den retorik som kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker brukar använda sig av. Juncker talar ofta om ett socialt Europa där gemenskap, sociala rättigheter och människors engagemang bygger unionen stark. Men vilken status har den sociala pelaren på riktigt? Är allt vackert tal om ett socialt Europa bara ett spel för gallerierna när det väl kommer till kritan? Vi börjar att tro det. 

Vi menar att kommissionens vägran är särskilt märklig med tanke på att EU tidigare påtalat de brister som finns på det statliga området. Brister som innebär att statligt anställda inte hade samma rättigheter som arbetstagare på den övriga arbetsmarknaden. Men syftet med det avtal som vi slutit syftar till att åtgärda dessa brister och ge tio miljoner offentligt anställda inom EU samma rätt till information och konsultation vid stora omställningar som andra har. 

Vi anser även att kommissionens agerande är ett angrepp på EU:s princip om likabehandling av alla arbetstagare. Efter många års nedskärningar av jobb, löner och pensioner i offentliga förvaltningar har vi på arbetstagarsidan prioriterat att få tillbaka arbetstagarnas och deras representanters rättigheter till information och samråd. Vi vill även återuppbygga förtroendet för den sociala dialog som ett viktigt verktyg för att förbättra kvaliteten på offentliga förvaltningar inom EU. Nu undrar vi varför inte anställda i offentliga förvaltningar ska ha samma rättigheter till information och samråd som andra anställda?  

Vi vill ha ett demokratiskt Europa som möjliggör arbetstagarnas inflytande på riktigt. En väl fungerande dialog är ett viktigt verktyg för ett starkt medborgarinflytande.

Vi konstaterar dock att arbetet med ett socialt Europa haltar betydligt. Svenska regeringen med statsminister Stefan Löfven i spetsen hör till dem som ofta talar om vikten av att EU tar ett socialt ansvar. Samtidigt avstår Arbetsgivarverket från att delta i den sociala dialogen på den statliga sektorn.

Regeringen bör, om statsministern menar allvar, uppmana vår svenska motpart Arbetsgivarverket att aktivt delta i den sociala dialogen. Annars är risken överhängande att den sociala dialogen blir en diskussionsklubb istället för att bli ett forum där vi gemensamt kan utveckla och stärka inflytandet för medborgarna inom EU. Grundtanken är att finns det en god offentlig verksamhet så gynnar det alla EU-medborgare. 

Om den sociala dialogen ska fungera måste också kommissionen göra sin del av jobbet. Ett steg i rätt riktning är nu att inse sitt misstag och omforma avtalet till ett lagförslag även denna gång. Det är en betydligt smidigare väg att skapa socialt ansvarstagande hos alla parter än att ägna sig åt långdragna domstolsförhandlingar. Gör om och gör rätt – behandla offentliganställda som andra löntagare i ett socialt EU. 

Britta Lejon, ordförande Fackförbundet SR, ordförande i NEA (National European Administration) som organiserar statsanställda i Europa, talesperson för arbetstagarsidan i den sociala dialogen för statlig och europeisk förvaltning
Heike Erkers, förbundsordförande Akademikerförbundet SSR, ersättare i styrelsen för EPSU, European Public Service Union