Idag startade kursen Folkhälsa är politik.

Kursen genomförs av Svensk förening för folkhälsa (SFFF), i samarbete med Akademikerförbundet SSR, NBV, samt folkhälsomyndigheten och hålls på Tollare folkhögskola i Nacka.

I Sverige har vi idag växande hälsoklyftor och den ojämlika folkhälsan måste få ökat fokus i samhället.  Det är viktigt att kommuner och landsting tar sitt ansvar för denna fråga och ser över hur de arbetar med förebyggande folkhälsofrågor.

Dagens utbildning handlar om att skapa förutsättningar för att ökat fokus ska läggas på folkhälsofrågor som syftar till att skapa mer jämlik hälsa. Dagen har som mål att hjälpa praktiker att påverka beslutsfattare i folkhälsofrågor.  

Vill du har mer info om dagens utbildning kan du gå in på denna länk, eller kontakta ombudsman Johnatan Kibebe på telefon 08-617 44 83.