Idag uppmärksammas socialt arbete världen över

Vad betyder socionomrollen för dig? Hur ser du på din yrkesidentitet? Idag firar vi World Social Work Day genom att uppmärksamma det sociala arbetet världen om, vikten av en stark yrkesidentitet och mänsklig värdighet och värde.

Dagen instiftades av FN för att belysa det mycket viktiga arbete som socialarbetare utför världen över. Dagen belyser också olika utmaningar och förändringar inom yrkesområdet, både på ett nationellt och ett internationellt plan.

International Federation of Social Workers (IFSW), som Akademikerförbundet SSR är medlem i, är en internationell federation för professionsorganisationer för socialarbetare i 116 länder. Federationen har, med stöd av FN, tagit fram en så kallad global agenda med fyra fokusområden för att driva på utvecklingen mot ett socialt mer jämställt och jämlikt samhälle, där det sociala arbetet spelar en viktig roll.

Mänsklig värdighet

Under 2015 och 2016 är huvudfokus att främja mänsklig värdighet och värde. Med tanke på den pågående flyktingsituationen riktar många regioner och länder idag sitt firande mot hur socialarbetare kan arbeta för att säkra att flyktingar och migranter ges rätt till värdighet och värde.

Under dagen arrangeras det runt om i världen seminarier, föreläsningar och möten med fokus på socialt arbete. I Sverige uppmärksammas dagen på olika sätt i både Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping.

PÅ IFSW:s hemsida kan du också höra röster från andra länder – däribland Rory Truell, IFSW:s generalsekreterare – om vad World Social Work Day betyder för dem.

Vad betyder socialt arbete och socionomrollen för dig? Hur känner du att du i ditt arbete kan bidra till mänsklig värdighet och värde? Dela gärna med dig av dina erfarenheter och åsikter här på vår hemsida eller i något av våra sociala medier. 

World Social Work Day

Du kan läsa mer om World Social Work Day på IFSW:s hemsida

Du kan också läsa vår bevakning från förra årets seminarium, med fokus på samer, och intervjun med den samiska forskaren Margareta Uttjek.