IDEAs tjänstemannaavtal har löpt ut

Avtalsförhandlingarna pågår men parterna har ännu inte kommit överens om ett nytt avtal. Den 31 mars löpte det centrala kollektivavtalet ut mellan IDEA och Akademikerförbunden jämte Unionen.

För er som arbetar på en organisation som är inkopplad på avtalet innebär det egentligen inte någon större skillnad. Tjänstemannaavtalet gäller fortsatt eftersom parterna tidigare kommit överens om att, i det fall ett nytt avtal inte träffats till den 31 mars, så förlängs det. Samma avtal gäller fram till dess att parterna kommer överens om ett nytt.
Den enda skillnaden är att avtalet är uppsägningsbart av samtliga parter, med bara 7 dagars uppsägningstid.

Målet är naturligtvis att komma överens om ett nytt avtal så snart som möjligt.