Inbjudan till årsmöte för distriktsföreningen Stockholm Norra

Till medlemmar i Akademikerförbundet SSRs Distriktsförening i Stockholm Norra

Välkommen till årsmöte för distriktsförening Stockholm Norra den 4 december
klockan 18.00!

Vi kommer börja med att äta lite och mingel. När mötet börjar ska vi gå igenom
verksamhetsåret som varit, vad vi vill göra nästa år och välja en ny styrelse.

Är du intresserad av att sitta i styrelsen nästa år eller känner du någon som du vill
nominera? Kontakta valberedningen genom att maila till Nancy Böling:
nancy.boling@arbetsformedlingen.se

 

Vad är en distriktsförening?

Alla medlemmar i Akademikerförbundet SSR är med i en distriktsförening.
Distriktsförening Stockholm Norra samlar medlemmar från alla sektorer som har sin
arbetsplats geografiskt lokaliserad i de norra delarna av Stockholmsregionen (norr om
Stockholm stad till länsgränsen). För pensionärer och arbetslösa avgör istället att de
bor i norra Stockholm.

I distriktsföreningarna ska vi arbeta med opinionsbildning, politisk påverkan och
medlemskommunikation. Distriktsföreningarna har också en viktig demokratisk
funktion i det att de utgör valkretsar när kongressombuden ska utses. Det är via
kongressombuden du som medlem kan påverka förbundets framtida arbete.

 

Praktisk information

Datum: 4 december, 2019.
Tid: Klockan 18.00. Lättare förtäring finns från 17.30.
Plats: Akademikerförbundet SSRs konferenscenter, Mariedalsvägen 4, Stockholm.
Anmälan: Anmäl dig genom att maila ulrika.mannerstrom@sollentuna.se senast den 27 november. Glöm inte att anmäla eventuell specialkost.
 

Förslag till dagordning

1. Mötets öppnande – varmt välkomna!
2. Mötets behöriga utlysande
3. Val av:
a. mötesordförande
b. mötessekreterare
c. två justerare tillika rösträknare
4. Styrelsen redovisar verksamhetsberättelsen
5. Val av ordförande och styrelseledamöter till distriktsföreningens styrelse för
verksamhetsåret 2020
6. Val av en kommun- eller landstingsanställd ledamot samt suppleant till förbundets
förhandlingsråd
7. Val av valberedning
8. Fastställande av föreningens uppgifter och förslag till verksamhetsplan
9. Övriga frågor
10. Mötets avslutande – tack alla engagerade medlemmar och förtroendevald

Hjärtligt välkomna!
Distriksförening Stockholm Norras styrelse för verksamhetsåret 2019

  • Datum och tid: 4 december 2019 kl. 17:30 - 20:00
  • Plats: Stockholm