Inbjudan till Studentrådets årsmöte

Vill du påverka din framtid? Har du idéer och förslag kring livet som student? Vill du engagera dig i studentpolitiken? I vilket fall, så är du välkommen till årsmötet som äger rum den 17 april i Stockholm. Årsmötet beslutar om riktlinjerna för nästa verksamhetsår och väljer ny styrelse som ska genomföra de beslut som tas.

Som studentmedlem kan du motionera till studentrådets årsmöte. En motion är ett förslag på vad du vill att studentrådets styrelse ska arbeta med det kommande året. Motioner ska vara studentrådets styrelse tillhanda senast den 6 mars.

Mejla din motion till studentradet@akademssr.se du kan även kandidera till att sitta i studentrådets styrelse 2015/2016 läs mer om detta i informationen från valberedningen som du hittar längre ner i mejlet. Vi kommer att fyllnadsvälja tre (3) ombud med ersättare till förbundets kongress 2015.

Det kommer finnas möjlighet att diskutera viktiga studentpolitiska frågor med de andra deltagarna, den sittande styrelsen och med studentmedlemmarna som vill kandidera till att sitta i styrelsen under nästa verksamhetsår.

Var med och påverka, gör din röst hörd och ta tillfället i akt att lär känna Akademikerförbundet SSR och ditt Studentråd!

Plats: Konferenscentret
Akademikerförbundet SSR
Mariedalsvägen 4
112 96 Stockholm

Datum: 17 april 2015

Tid: 10.00 till 17.00
Anmälan: Senast den 20 mars. Det finns förtioen (41) platser. Målet är att de närvarande studentmedlemmarna i första hand har en differentierad utbildningsinriktning och i andra hand en geografisk spridning. Platserna fördelas efter sista anmälningsdag, vilken Studentrådets styrelse beslutar.

Du anmäler dig till Johan Kovaniemi: johan.kovaniemi@akademssr.se 

I anmälan ska namn, adress, telefonnummer, e-post, utbildning, samt eventuella allergier/specialkost framgå. 

Program och mer information kommer med handlingarna i början av april.

 
Resa: Förbundet står för resa och mat under mötet. Mer information om hur du bokar resan fås i deltagande bekräftelsen från Johan Kovaniemi.
 

Kandidera till Studentrådets styrelse

Akademikerförbundet SSR:s studentråd är engagerade i utbildningspolitiska frågor och samlar kring 12 000 medlemmar. Alla studerandemedlemmar har möjlighet att kandidera till Studentrådets styrelse och nu är det dags att kandidera till Studentrådets styrelse 2015/16.

Vad gör Studentrådet?

Studentrådet är studerandemedlemmarnas politiska röst i förbundet och finns organisatoriskt i direkt anslutning till förbundsstyrelsen. Detta ger förbundets studentmedlemmar ett starkt inflytande i förbundet. Mellan kongressen är det förbundsstyrelsen som är förbundets högsta beslutande organ.

Vad gör Studentrådets styrelse?

Studentrådets styrelse arbetar med att driva de fokusfrågor som studentmedlemmarna på årsmötet beslutar om att driva under året. I år har fokus varit att driva frågan om de små och medelstora högskolornas betydelse i olika forum. Studentrådets styrelse har ca tre styrelsemöten per termin. Utöver det träffas Studentrådet i samband med visionsmötet som äger rum på hösten och på våren då det är årsmötet, där en ny politisk agenda och styrelse tillsätts.

Vem kan kandidera?

Alla studerandemedlemmar har möjlighet att kandidera eller nominera en annan studerandemedlem till Studentrådets styrelse. Det finns inga specifika krav på erfarenhet eller kompetens, det är dock meriterande om du har erfarenhet från tidigare styrelseuppdrag och ett engagemang för utbildningspolitik samt en vilja att påverka.

Studentrådets styrelse består av en ordförande, en vice ordförande samt fem till sju ledamöter. Ordförande, vice ordförande och en ledamot finns representerade i förbundsstyrelsen för att tillföra ett studerandeperspektiv. Posterna som ordförande, vice ordförande samt förbundsstyrelseledamot innebär ett mer omfattande åtagande. För mer information angående de olika posterna, kontakta styrelsens ordförande Holger Pering: hpering@hotmail.com

Din ansökan i form av CV och personligt brev skickas till johan.kovaniemi@akademssr.se senast den 6:e mars där du anger vilken post du söker till.

Intervjuer kommer att hållas via telefon löpande.

Ta chansen att påverka din studietid, kandidera till Studentrådets styrelse 2015/16!

Hälsningar,

Valberedningen