Info för egenföretagare

Under måndagen den 16 mars presenterade regeringen en rad åtgärder för att hjälpa företag och företagare att klara av de ekonomiska konsekvenser som har uppstått till följd av covid-19-utbrottet.

Åtgärderna är riktade till både aktiebolag och enskilda firmor. Åtgärderna innebär bland annat att regeringen tar över sjuklöneansvaret i två månader, egenföretagare med enskilda firma ersätts med en schabloniserad sjukpenning från dag 1-14 och att det blir möjligt att skjuta upp inbetalningar av arbetsgivaravgifter i upp till 12 månader. Nedan följer några korta frågor och svar för vad som gäller. För mer information om hela krispaketet kan du läsa mer på regeringens hemsida. 

Vad innebär det att staten tar över sjuklöneansvaret i två månader? 

Regeringens förslag innebär att staten tillfälligt tar över hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. Det här gäller även för egenföretagare med aktiebolag. För egenföretagare med enskild firma ersätts de genom en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14.  

Vad innebär anstånd på betalningar av arbetsgivaravgifter? 

Förslaget från regeringen innebär att du som driver ett företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, moms och anställdas preliminärskatt. Anståndet för inbetalningar ska gälla för tre månaders skatteinbetalningar och kan lämnas under som längst 12 månader.  

Det kan komma att bli aktuellt med en anståndsränta för den som ansöker om, och beviljas, anstånd med betalning av arbetsgivaravgift, moms och preliminärskatter.  

Regeringen säger att de tillfälligt slopar karensavdraget vid sjukdom. Hur påverkar det mig som egenföretagare? 

 Det kommer påverka dig som egenföretagare, exakt hur regeringens förslag kommer se ut i sin helhet vet vi däremot inte idag. Det kommer först bli tydligt när regeringen presenterar sin extra ändringsbudget. Det ska ske inom kort enligt regeringen. 

Det regeringen har sagt är att staten kommer betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet. Slopandet av karensavdrag gäller under perioden från den 11 mars till och med den 11 maj 2020. Karensdagens tillfälliga avskaffande innebär att den enskilde kan ansöka om ersättning i efterhand hos Försäkringskassan för karensdagen. Enligt regeringen kommer även egenföretagare att kompenseras för en karensdag.  

Det finns i nuläget ingen information om exakt vad det slopade karensavdraget innebär för de som har enskild firma som valt olika karensperioder.  

Om jag, trots regeringens stödpaket, inte klarar mig vad gör jag då? 

Som egenföretagarmedlem har du möjlighet att få ersättning från a-kassan om du betalar a-kasseavgift och uppfyller deras krav. För mer information om a-kassa för egenföretagare hittar du det här.

Hos Försäkringskassan finns det mer information.