Information och kontaktuppgifter angående varsel på Ericsson

Ericsson varslar 2 200 personer i Sverige. De anställda fick igår (11/3) besked om neddragningarna. Nu väntar lokala förhandlingar. Som berörd medlem ska du i första hand kontakta dina lokala förtroendevalda på Ericsson.

Kontaktpersoner: 
Akademikerklubben Ericsson Stockholm
Bertil Hellmans, ordförande. Telefon: 010-714 23 22
Stefan Hasselgren, vice ordförande. Telefon: 010-714 87 18

Akademikerklubben Ericsson Stockholm (RECA)
Peter Augustsson, ordförande. Telefon: 010-711 83 22

Akademikerklubben Sveriges Ingenjörer på Ericsson, Lindholmen (Göteborg)
Tomas Blidberg, vice ordförande. Telefon: 010-712 01 47

Akademikerklubben vid EAB i Borås
Tony Josefsson, ordförande. Telefon: 010-715 01 95

Akademikerklubben vid EAB i Linköping
Per Norlander, ordförande. Telefon: 010-711 47 96

Akademikerklubben vid EAB i Karlskrona
Kurt Maier, ordförande. Telefon: 010-714 01 94

Akademikerklubben vid EAB i Katrineholm
Robert Wahlström, ordförande. Telefon: 010-715 82 47

Akademikerklubben vid EAB i Kumla
Lars Tolkstam, ordförande. Telefon: 010-711 07 70

Akademikerförbundet SSRs medlemsjour SSR Direkt
Telefon: 08-617 44 71
E-post: ssrdirekt@akademssr.se