Information till dig som är medlem i Akademikerförbundet SSR och arbetar i ett företag som berörs av den eventuella konflikten inom tre avtalsområden inom Almega Tjänsteförbunden och Almega Medieföretagen för Public Serviceföretagen

Unionen har den 6 och 7 april 2016 varslat om stridsåtgärder mot Almega Tjänsteförbunden för branschområde Säkerhetsföretag samt serviceentreprenad- och specialserviceföretag, Almega Medieföretagen för Public Serviceföretag och Almega Tjänsteförbunden för branschområde Utveckling och Tjänster. Stridsåtgärderna kommer att inledas måndagen den 18 april kl. 12.00. Akademikerförbundet SSRs medlemmar har rätt och uppmanas att iaktta neutralitet i förhållande till Unionens konfliktåtgärder. Det betyder att en eventuell konflikt/stridsåtgärd mellan Unionen och Almega Tjänsteförbunden och Almega Mediaföretagen innebär att förbundets medlemmar inte ska strejka eller utöva liknande stridsåtgärder. Alla medlemmar ska arbeta som vanligt och lön betalas som vanligt.

Att Akademikerförbundet SSRs medlemmar uppmanas att förhålla sig neutrala vid en eventuell konflikt menas att:

  • Du som medlem enbart ska utföra dina ordinarie arbetsuppgifter på samma sätt som du gjorde innan konflikten. Du ska inte heller ta över andras uppgifter eller arbeta övertid som inte är normalt för dig.
  • Du som medlem inte ska utföra arbetsuppgifter som ligger inom Unionens avtalsområde och som omfattas av konfliktvarslet.
  • Vid minsta osäkerhet ska i första hand arbetsgivaren, men även representanter från förbundet, kontakta Unionen för att få deras tolkning om vilka arbetsuppgifter som kan respektive inte kan utföras av dig som medlem i Akademikerförbundet SSR. Det är nämligen bara det fackförbund som lagt konfliktvarslet, som kan och ska tolka konfliktvarslet.
  • I det fall förbundet har medlemmar som arbetar med arbetsuppgifter som omfattas av Unionens strejkvarsel är grundprincipen att de omfattas av konfliktvarslet och att de inte ska utföra arbete som omfattas av konfliktvarslet. Detta ska dock stämmas av med Unionen om hur de tolkar sitt konfliktvarsel.

Har du frågor, tveka inte att höra av dig till en förtroendevald på din arbetsplats eller kontakta SSR-Direkt 08-617 44 71.

För löpande information, läs på Akademikerförbundet SSRs och Unionens hemsidor:

www.akademssr.se

www.unionen.se