Ingen strejk om flexpension

Med anledning av Arbetsdomstolens beslut gällande Almegas fredpliktsinvändning kommer lagda strejkvarsel inom avtalsområdena IT, Telekom och STD inte att verkställas. Det innebär i nuläget att det inte blir strejk om flexpension.

Även Akademikerförbundet SSR:s varslade sympatiåtgärder dras tillbaka. Mer information finns på Sveriges Ingenjörers hemsida.