Innehåll Socionomen #4 2015

Parterapi är ett viktigt bidrag till folkhälsan och en rättighet för alla. Läs om parterapins utveckling i Sverige och om vilka möjligheter som finns för par som har svårt att nå fram till varandra.

Dessutom i detta nummer:

Socialstyrelsen får kritik av socialsekreterare på mottagningsenheten, Växjö kommun: "Vi anser att Socialstyrelsen fokuserar på fel saker."

I Utblick möter vi Ceausescus barn. Och idag – 25 år efter Ceausescus fall – lever tusentals övergivna barn i Rumänien fortfarande på statliga hem eller på gatan.

Socialhögskolorna har utsett årets C-uppsatsvinnare som får ett stipendium på 10 000 kronor av Socionomen. Möt de glada studenterna!

LEDARE i #4: Trovärdig, aktuell och värd att rekommendera

BILDEN
Desperata migranter tar allt större risker

KALENDARIET
Heike Erkers omvald till förbundsordförande

FOKUS
Döden på Medelhavet
av Sven Rosell

TÄVLING!
Gissa myndighet – Socionomen presenterar vinnarna!
Socionomen lyfter fram en myndighet som satsat på socionomernas arbetsmiljö.

FRÅN FÄLTET
MAFI-metoden/Samspel i familjen
av Monica Hedenbro

TEMA/PARTERAPI
Ledare/En rättighet för alla
av Pia Litzell Berg

Parterapins utveckling
av Pia Litzell Berg

Intersubjektivitet/Vilja dela känsla med dig
av Per Landberg

Varför är föräldrarnas relation viktig för barnet?
av May Nilsson

Reportage/Nu är det vår tur
av Maria Korpskog

EFT– skapa ny erfarenhet
av Tommy Waad och Gerd Elliot

KURATORSDAGARNA 2015
Psykisk ohälsa – vår tids gissel
av Sven Rosell   

C-UPPSATSVINNARE 2015
Karin Olsson och Rut Yismaw, Örebro universitet  

C-UPPSATSTÄVLING
Umeå universitet   
Malmö högskola  
Högskolan i Jönköping

UTBLICK
Ceausescus barn
av Hanna Johansson

DEBATT
Använd socialtjänsten rätt!
av socialsekreterare på mottagningsenheten, Växjö kommun

TÄNKT & TYCKT
Dåligt fokus på ekonomiskt bistånd
av Theres Axén   

ALLTID I SOCIONOMEN
Ledare   
Recensioner   
Utbildningsannonser
Platsannonser
Korsordslösning/I nästa nummer