Inspiration och professionsutbyte på Island

Tänk att vi jobbar så lika! Fantastiskt att knyta kontakter med kollegor i olika länder! Vi behöver utbyta idéer för att jobba bättre på hemmaplan! Det var några kommentarer jag fick från de svenska deltagarna på förra veckans europeiska konferens på Island.

Konferensen Marginalization and Social Work in a Changing Society ordnades av den europeiska delen av International Federation of Social Workers där Akademikerförbundet SSR representerar Sverige. Närmare 600 socialarbetare från hela världen tog sig till Island för att lära sig mer om och diskutera hur socialt arbete kan medverka till FN:s hållbarhetsmål, hur vi går från marginalisering till samhällelig och miljömässig hållbarhet och vilken roll socialt arbete har i biståndsarbete. Parallellt med de här allvarstyngda ämnena lockade isländska stå upp-komiker oss att sjunga och dansa inne i kongressalen.

Svenska inslag

I seminarieprogrammet fanns några stycken svenska inslag. Maria Malmgren och Sara Millberg väckte stort intresse för sin presentation om skolkuratorers arbete och professionsutveckling i Sverige. De knöt kontakter med både danska och isländska kollegor. Anna Gärdegård från Nordens välfärdscenter berättade sin studie av mottagande av ensamkommande barn i Norden både på konferensen, på isländsk tv och i den brittiska tidningen The Guardian.

Bland posterpresentationerna fanns kuratorer från psykiatrin i Uppsala och neurosjukvården på Sahlgrenska i Göteborg. Båda postrarna handlade om hur man arbetar med anhöriga: barn som anhöriga till föräldrar med psykisk sjukdom och anhöriga till personer som diagnosticerats med den neurologiska sjukdomen ALS.

Själv berättade jag om hur IFSW Europa tillsammans med nätverket Ensact arbetat med att samla in goda exempel på socialt arbete till den europeiska delen av The Global Agenda Observatory Report.

Inspiration och influenser

För den som ville komma utanför konferenscentret fanns det möjlighet att göra studiebesök för att läsa sig mer om till exempel den sociala barn- och ungdomsvården, isländsk forskning och utbildning i socialt arbete och hur hälso- och sjukvårdens kuratorer arbetar. En insikt jag fick med mig vad hur mycket isländska socialarbetare inspireras och influeras av det sociala arbetet i andra länder. Många har utbildat sig och även disputerat i Sverige. När jag lyssnade till kuratorerna på Reykjaviks sjukhus berättade flera av dem hur de hämtat arbetssätt från så väl Sverige och Norge som USA. Som det största landet i Norden tror jag att vi i Sverige ofta nöjer oss med att se till hur vi arbetar här och inte intresserar oss så mycket för om vi kan lära oss något av länderna i vår närhet.

Två dagars konferens går fort men nästa sommar är det dags igen! Mellan den 4 och 7 juli samlas socialarbetare från hela världen på konferensen Social Work, Education and Social Development 2018 i Dublin. Vill du vara en av alla dem som berättar om ditt arbete här så börja förbered dig – abstracts kan börja skickas in lagom till midsommar.