Inspirationsdag för arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöutbildning

Välkommen till en aktiv och engagerande dag om hur vi tillsammans kan vässa arbetet för en bättre arbetsmiljö! 

Vi vill ge chefer och skyddsombud inom KFOs medlemsområde, Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO), en möjlighet att genom utbyte av tips och inspiration av varandra tillsammans utveckla det lokala arbetsmiljöarbetet. På plats kan ni diskutera, utbyta erfarenheter och få ny kunskap om metoder som fungerar!

Vi bjuder på inspirationsföreläsningar och möjlighet att nätverka med andra. Genom ett aktivt deltagande under dagen får ni också med er konkreta verktyg hem som kan ge ert lokala arbetsmiljöarbete en ordentlig skjuts framåt. Kom tillsammans chefer och skyddsombud!

Inspirationsdagen är ett partsgemensamt samarbete mellan  Arbetsgivarföreningen KFO, Akademikerförbunden genom Akademikerförbundet SSR, Sveriges Arbetsterapeuter, Kommunal, Vårdförbundet och Vision

Mer information och anmälan hittar du här.