Inspirationsmaterial om lönesamtal

Lönesamtal mellan chef och medarbetare

Sveriges Kommuner och Landsting, Pacta, OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet samt AkademikerAlliansen har genomfört ett partsarbete och tagit fram detta material som stöd för hur dialogen mellan chef och medarbetare kan utvecklas.

  • Vad är lön och vad ger lön?
  • Former för dialog utifrån verksamhetens behov och möjligheter
  • Om lönebildningsprocessen
  • Förberedelser och utvärdering

Läs mer i dokumentet till höger.