Inte sista gången vi läser om att ensamkommande avvisas

Medierna har de senaste dagarna rapporterat om ny praxis hos Migrationsverket som innebär att fler ensamkommande barn kommer att få avslag på sin asylansökan och avvisas. Förbundets professionsstrateg Josefine Johansson bloggar om den nya migrationspolitikens konsekvenser.

Migrationsverket får inte avvisa barn om det inte finns någon som kan ta emot dem i mottagarlandet. Det hindret försvinner när barnet fyller 18 år och blir vuxet. Därför kan barn som inte bedöms ha asylskäl få avslagsbeslut där utvisning inte verkställs förrän efter 18-årsdagen. Att barn lever med avslagsbeslut är inget nytt. Det är sedan länge en känd risk att ensamkommande barn med avslagsbeslut ”försvinner” före 18-årsdagen för att istället leva som papperslösa. Att leva rättslös i Sverige bedöms av dem som tryggare än att åka till Afghanistan, Iran eller Eritrea. Rädda Barnen intresserade sig särskilt för barn som sökt asyl med eller utan sina föräldrar när de gjorde sin rapport om papperslösa barn för två år sedan.

Det som är nytt är att regeringen och riksdagen vill signalera hårdare tag i både lagstiftning och praxis. Enligt Migrationsverket kunde ett barn tidigare få ett permanent uppehållstillstånd även om det bara var månader kvar till 18-årsdagen men nu är det slut med det. Sverige ska signalera att det inte är lika lätt längre för ensamkommande barn att komma till Sverige och skapa sig en bättre framtid. Det som också är nytt är att ensamkommande barn får tillfälliga tillstånd på 13 månader eller tre år.

Konsekvensen av det kommer säkert bli att fler unga vuxna får avslag på ansökan om förlängt uppehållstillstånd. Unga vuxna som börjat sin etablering i Sverige. Unga som Sverige behöver som arbetskraft. Unga som sökt skydd från krig, förföljelser och väpnade konflikter. Samtidigt som Sverige ska göra barnkonventionen till lag ska en av de mest sårbara grupperna av barn leva med 13-månadersbeslut av säkerhet. Det är diskriminerande eftersom ensamkommande barn får helt andra förutsättningar för sin trygghet än andra barn i Sverige.

Jag tror vi kommer läsa fler intervjuer med ensamkommande unga om konsekvenserna av den nya migrationspolitiken. Om ett år kommer vi att läsa om alla asylsökande 18-åringar som börjat rota sig i en kommun med skola, boende och fritidsaktiviteter och som efter 18-årsdagen måste flytta till ett asylboende som kan ligga någon annanstans i landet.

Det nya ersättningssystemet för mottagande av ensamkommande barn träder i kraft 1 juli 2017 och innebär bland annat att asylsökande 18-åringar ska flytta till ett asylboende om de inte kan ordna något annat själva. Historierna kommer att snurra några dagar och sen går media vidare utan att ställa de ansvariga till svars. Det är regeringen och riksdagen som har fattat beslut om den tillfälliga lagen och om nytt system för mottagande av ensamkommande barn. Dessa beslut får allvarliga konsekvenser för barn och unga. Men det är det värt för att så få som möjligt ska komma till Sverige.