Internationalisera mera

Socialt arbete är ett globalt ämne men socialtjänsten ute i kommunerna har av flera skäl väldigt lite internationellt utbyte. Men i Sollentuna har man valt att satsa på det internationella för att hitta inspiration till utveckling. 

En kommun där den högsta politiska ledningen, sedan tre år, bestämt ska verksamhetsutveckling ska ske i kontakt med andra länder är Sollentuna kommun norr om Stockholm. Det finns också en avsatt budget för att hitta konkreta idéer för det praktiska arbetet utomlands. Elisabeth Bengtsson, avdelningschef för barn och unga, berättar mer om hur hennes medarbetare hämtat inspiration från länder som England, Singapore och våra nordiska grannländer.

Ibland behöver landet inte vara så likt Sverige för att man ändå ska kunna hitta användbara arbetssätt. 

– Det är en enorm kraft i att träffa socialarbetare från hela världen som har samma arbete och samma budskap och jag känner både stolthet och glädje som socialarbetare att möta andra som brottas med samma problem även om de är olika i olika länder, säger hon. 

Vad har effekten då blivit av att hämta in arbetssätt från olika länder i världen? Elisabeth beskriver att det blir en levande arbetsplats och att man som medarbetare blir mer utvecklingsbenägen. Samtidigt är det viktigt att verksamheten kan fortgå stabilt samtidigt som nya metoder testas och implementeras. 

– Man kan inte kopiera direkt utan man måste ta till sig det som man känner kompletterar sitt arbete fortsätter Elisabeth. Kommunens arbete med brukarråd bestående av unga som haft eller har insatser från kommunen inrättades till exempel efter ett studiebesök i London, säger Elisabeth Bengtsson.

Men hur går det ihop resursmässigt? Alla kommuner har ju inte en budget som tillåter att en grupp personer tillbringar flera dagar i ett annat land. Elisabeths tips är att i alla fall försöka besöka de nordiska länderna. Sollentuna har studerat hur Danmark, Norge och Finland arbetar med föräldrastöd och Elisabeth menar att man kan lära sig mycket av hur erfarenheter från länder som liknar Sverige men har annan lagstiftning och det är inte så dyrt att åka dit. 

Det är inte bara chefer som omvärldsbevakar, Elisabeth betonar att det är viktigt att socialsekreterare och familjebehandlare som är de som ska använda sig av arbetssätten också ges möjlighet att träffa kollegor i de länder som man inspirerats av. Hon säger att ett skäl till att Sollentuna har en stabil personalsituation inom barn och ungdom är internationaliseringsarbetet och verksamhetsutvecklingen som det fått till följd.

Elisabeths bästa tips till socialtjänsten i andra kommuner är att prata med kommunpolitikerna om potentialen som ligger i att söka inspiration i andra länder både för att utveckla verksamheten och för att behålla personal. Hon delar gärna med sig av deras arbete och tips på verksamheter att besöka.