Internationella dagen för avskaffandet av mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor uppmärksammas världen över i dag. Vi har många medlemmar som arbetar med denna viktiga fråga inom socialt arbete, som psykoterapeuter, hos Kriminalvården, genom forskning eller som volontärer på kvinnojourer och i frivilligorganisationer. I dag vill vi hylla er.

I fjol anmäldes 29 000 fall av misshandel mot kvinnor och nära 6 000 våldtäkter, enligt Unizon. De allra flesta brotten anmäls dock aldrig. Samma år uppgav var tionde ung tjej att hon utsatts för sexualbrott under 2015 och antalet kvinnor som rapporterar att de utsatts för sexualbrott har ökat de senaste tre åren, enligt Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning.

Att sätta stopp för mäns våld mot kvinnor är ett av de 17 Globala Målen för hållbar utveckling, som världens ledare har förbundit sig att jobba mot. I dag träffar jämställdhetsminister Åsa Regnér och inrikesminister Anders Ygeman polisen, rättsväsendet, brottsofferjouren och kvinnoorganisationer för att diskutera Sveriges nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Ni gör skillnad!

Vi är stolta över att ha så många medlemmar som på olika sätt jobbar med denna viktiga fråga. Ni finns på våra socialkontor, på våra myndigheter, i politiken och på landets många kvinnojourer och frivilligorganisationer. Ni forskar om våld, jämställdhet och psykisk hälsa. Ni delar med er av er fritid för att de som behöver stöd ska ha någon att luta sig mot. Ni behövs och ni gör skillnad. 

Läs mer om de Globala Målen (mer specifikt mål 5) och Sveriges nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Nedan hittar du några artiklar om olika insatser och satsningar i samhället för att bekämpa mäns våld mot kvinnor och destruktiva maskulinitetsnormer. 

De lär unga utmana maskulinitetsnormen

Det räcker inte med enstaka insatser för att minska mäns våld mot kvinnor. Barn och unga måste mötas av samma budskap från skolor, idrottsföreningar och föräldrar, menar organisationen Män för jämställdhet.

Nu ska Försäkringskassan upptäcka våld mot kvinnor

Tusentals kvinnor går sjukskrivna på grund av våld i hemmet. I fjol började därför Försäkringskassan det enorma arbetet med att utbilda närmare 6 000 personer i att upptäcka och hjälpa de kvinnor som systemet missat.

Brister i kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor

Kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor har stora brister, visar den nya Kvinnofridsbarometern från Unizon. Mer än hälften av Sveriges kommuner förlitar sig helt på skyddade boenden i ideell regi.

Nya åtgärder mot hedersvåld

Vilka är det som utövar hedersrelaterat våld och hur kan de behandlas? Läs mer om hur forskning ska hjälpa Kriminalvården.

Mansfokus i ny jämställdhetssatsning 

Arbetet med jämställdhet är definitivt inte bara en kvinnofråga. Nu ska arbetet med maskulinitetsfrågor stärkas i kommuner, landsting och regioner.