Intervju med Camilla Sköld om krisen i socialtjänsten

Hög arbetsbelastning och orimliga arbetsvillkor får socialsekreterarna att välja statliga jobb istället för barn- och ungdomsvård. Lyssna till förbundets socialpolitiska chef Camilla Sköld.

"Idag är det en akut kris i hela landet", säger Camilla Sköld i en intervju i P4 Jämtland med anledning av situationen i socialtjänsten. Det sker saker på nationell nivå, men kommunerna måste skapa attraktiva arbetsvillkor för att behålla socionomerna. Se över arbetsbelastning och bemanning, inrätta tjänster som specialistsocionomer, och erbjud löner i paritet med ansvaret. 

Lyssna på inslaget på P4 Jämtlands hemsida. Intervjun börjar 22 minuter in.