IVO och Socialstyrelsens behöver ändra synsätt

Det finns en övertro på att skriftliga dokument och detaljstyrning är det som ger kvalitet i socialtjänsten.

Vi har kunnat läsa om socialchefer som suckande konstaterar att IVO, Inspektionen för vård och omsorg, inte sätter press på att förändringar kommer till stånd i verkligheten utan på att rutiner och policys sätts på pränt. Och strax före jul kom Socialstyrelsen med ett förslag till föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden. Ett förslag som har en god tanke, att bidra till en bättre vård och omsorg, men som med sitt överordnade fokus på formalia och detaljreglering riskerar bidra till det motsatta.

Nu är det inte tanken eller syftet det är fel på. Tvärtom. Både IVO och Socialstyrelsen vill så klart bidra till att kvaliteten i exempelvis äldreomsorgen höjs. Men utgångspunkten måste vara lagens intentioner, den äldres perspektiv och hur kompetens och utbildning hos berörda professioner kan tas tillvara. Det är utifrån det som sedan regler för dokumentation, formalia etc. som stödjer en viss utveckling kan utarbetas.

Men myndigheterna gör precis tvärtom. De har ett top-down perspektiv där detaljstyrning, dokumentation och formaliaregler utgör själva utgångspunkten.

Det syns tydligt i det förslag till föreskrifter som nämns ovan. Socialstyrelsen lägger ingen vikt vid hur den föreslagna regleringen påverkar, och kan störa, relationen mellan biståndshandläggaren och den äldre eller relationen mellan omsorgspersonalen och den äldre. Inte heller berörs med ett ord det faktum att detaljerade biståndsbeslut där insatser exakt ska anges faktiskt kan motverka flexibilitet och en vård och omsorg som anpassas till den äldres dagsform och behov. Eller annorlunda uttryckt, SoS reflekterar inte över huruvida regleringen begränsar eller förstärker möjligheterna för biståndshandläggare, chefer och omsorgspersonal att använda sin professionalitet och lägga upp arbetet i nära dialog med den äldre.

Visst behövs tillsyn och statlig reglering. Men både IVO och Socialstyrelsen behöver i grunden förändra och vidareutveckla sina synsätt och arbetsmetoder. Det är myndigheterna som måste anpassa sig till villkoren för brukare och profession. Inte tvärtom.

Här kan du läsa vårt remissvar på Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden.