IVO tar emot klagomål på socialtjänsten

Från och med 1 september kan brukare och anhöriga ringa Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om klagomål riktade till socialtjänsten.

De som jobbar i IVO:s upplysningstjänst ska ge svar på frågor och slussa den som ringer in vidare, så att klagomål och frågor hamnar hos rätt instans.

– Det ska vara lätt att nå IVO, men vi vill också kunna samla in tips på risker för missförhållanden. Vi vill fånga upp olika signaler, strukturera dem och föra dem vidare inom vår organisation. Det här är en viktig pusselbit i vår riskbaserade tillsyn, säger Frida Tamker enhetschef på upplysningstjänst i ett pressmeddelande.

Samtalen som IVO får handlar framför allt om placerade barn, familjerättsfrågor och frågor om äldreboenden, enligt Frida Tamker.