Ja till en tredje öronmärkt föräldramånad

Akademikerförbundet SSR ställer sig bakom regeringens förslag om en tredje öronmärkt föräldramånad. Men jämställdhetsbonusen bör avskaffas och föräldraförsäkringen måste spegla alla typer av familjer, inte bara de med två föräldrar, skriver förbundet i ett remissvar.

Regeringen vill införa en ytterligare en föräldramånad som ”reserveras för vardera föräldern”, från dagens 60 till 90 oöverlåtningsbara dagar. De extra trettio öronmärkta dagarna ska inte heller ligga till grund för jämställdhetsbonus. Förhoppningen är att förändringen ska ge ett mer jämställt uttag av föräldraledighet mellan män och kvinnor och i förlängningen underlätta för föräldrar att kombinera karriär och familjeliv, oavsett kön. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Kvinnor tar i dag ut en högre andel av föräldrapenningen än män, vilket påverkar både karriärutveckling, lön och pension. Att män och kvinnor tar olika ansvar för barn och obetalt hemarbete är den viktigaste anledningen till löneskillnader mellan könen, skriver Akademikerförbundet SSR, som genom remiss via Saco fått möjlighet att yttra sig om förslaget.

Förbundet anser att en förändring av föräldraförsäkringen är en mycket viktig åtgärd för att främja jämställdheten på arbetsmarknaden och stödjer förslaget med en tredje öronmärkt månad. Men föräldraförsäkringen bör också ta hänsyn till att inte alla barn lever i familjer med två föräldrar.

”Såväl barn till ensamstående föräldrar som barn i stjärnfamiljer ska kunna ha rätt till sina vårdnadshavare genom föräldraförsäkringen. Vi ser anledning att betona detta eftersom många formuleringar i promemorian syftar på att alla barn har två föräldrar. Så är långt ifrån fallet”, skriver förbundet i sin remiss.

”En förändring av föräldraförsäkringen är ett viktigt steg på vägen, anser förbundet. Men ett jämställt föräldraledighetsuttag handlar inte bara om antal dagar som män respektive kvinnor tar ut föräldraledighet. Det handlar i stället om ”en viktig normförskjutning i samhället, bort från föreställningen att föräldraledighet för män är ett erbjudande man kan tacka ja eller nej till samtidigt som det för kvinnor anses som en medborgerlig plikt – en nödvändighet.”