Jag fick ett mail...

Jag fick ett mail idag. Från Denize och Theresia på UNHCR. Det är till oss alla, vi medlemmar som via vår medlemsavgift skänker en krona per månad till vår Solidaritetsfond. En liten summa, men som tillsammans blir mycket mer. I år har Solidaritetsfonden kunnat skänka 110 000 kronor till UNHCR för att bidra med kläder och mat till några av alla de människor som befinner sig på flykt.

 Hej Akademikerförbundet SSRs SOLIDARITETSFOND,

Just nu är 60 miljoner människor på flykt undan krig och förföljelse – den högsta siffran sedan andra världskriget.

Som världen ser ut i dag är din hjälp viktigare än någonsin.

Se filmen om platser där du är med och gör skillnad!

Se filmen här!

FN:s flyktingorgan UNHCR finns på plats längs flyktvägarna och i de krigsdrabbade länder som människor tvingas fly ifrån.

Tack för att du är med och kämpar för världens flyktingar!

Vänliga hälsningar,
Denize och Theresia

PS. Den 18 oktober arrangeras årets viktigaste lopp Alla för Alla. Distansen är 5 km och springs över hela Sverige till förmån för UNHCR. Var med du också – anmäl dig här!