Jämställd föräldraledighet mest lönsamt

Att dela föräldrapenningen lika är lönsammare för de flesta familjer än att låta den som tjänar minst stanna hemma mest. Det visar en ny rapport från Saco.

Kvinnor tar i dag ut omkring 75 procent av föräldraledigheten och många jobbar deltid under tiden då barnen är små. Ofta är anledningen att man tror att familjen förlorar ekonomiskt på att låta den som tjänar mest – vilket ofta är mannen i familjen – ta ut föräldraledighet. Men enligt Sacos rapport En tredelad föräldraförsäkring är det faktiskt mer lönsamt att dela någorlunda lika på dagarna.

Det beror huvudsakligen på att de flesta kollektivavtal ger rätt till sex månaders föräldralön, då arbetsgivaren täcker en stor del av inkomstförlusten ovanför ersättningstaket i föräldraförsäkringen. Eftersom merparten av alla anställda täcks av kollektivavtal påverkas inkomsten mycket lite för de allra flesta hushåll.

Familjen riskerar tvärtom att förlora mer pengar på att kvinnan är frånvarande från arbetet under en lång period. Deltidsarbete såväl som förväntningen att kvinnor kommer att vara borta från arbetsmarknaden får negativa konsekvenser för kvinnors inkomst, löneutveckling och framtida pension. Dessutom cementeras arbetsfördelningen i hemmet, vilket innebär att kvinnan ofta får huvudansvar för det obetalda arbetet, skriver Saco.