För jämställda löner – mer lönespridning åt kvinnorna

Under 2015 har lönerna har stigit betydligt snabbare för nyutexaminerade socionomer än för dem med lång erfarenhet. Skillnaden mellan chefslöner och medarbetare inom socialtjänsten är vissa fall obetydlig. Det visar en analys av Akademikerförbundet SSR:s lönenkät för 2015 som presenteras idag.

– Utbildning och erfarenhet lönar sig alldeles för dåligt i kvinnligt dominerade yrken, särskilt inom socialt arbete. För att komma till rätta med de ojämställda lönerna måste lönespridningen öka och arbetsgivarna börja premiera kunskap och erfarenhet på ett helt annat sätt än idag, säger Heike Erkers, förbundsordförande i Akademikerförbundet SSR.

Rapporten som presenteras idag pekar på ett tydligt samband mellan andelen kvinnor i ett akademikeryrke och lönespridningen. Ju fler kvinnor, desto mindre lönespridning. I många manligt dominerade yrken är det möjligt att fördubbla lönen under yrkeslivet. I flera kvinnodominerade akademikeryrken lönar sig inte erfarenhet och möjligheterna till löneutveckling är mycket små.

Problemet är extra stort inom socialtjänsten. Möjligheten för socialsekreterare till yrkes- och löneutveckling är väldigt liten. De med lång erfarenhet i yrket har bara några tusenlappar mer i lön än de med färsk examen.

– Svårigheterna att rekrytera till framför allt den sociala barn- och ungdomsvården har tvingat fram en höjning av ingångslönerna. Och det är bra. Men självklart måste också övriga löner höjas. Annars sker det som vi ser nu, att erfarna socionomer flyr verksamheterna. Det riskerar att påverka kvaliteten och i förlängningen drabba de mest utsatta grupperna i vårt samhälle, säger Heike Erkers.

Akademikerförbundet SSR, som organiserar sju av tio socialsekreterare, föreslår bland annat att specialisttjänster inrättas inom socialtjänsten och andra akademikeryrken, som ett sätt att öka möjligheterna till yrkesutveckling och lönekarriär. Medlingsinstitutet bör också få i uppdrag att analysera även de löneskillnader som anses ”förklarade”, det vill säga när hänsyn har tagits till ålder, yrke, utbildning, arbetstid samt i vilken sektor man arbetar.

– Nu krävs det krafttag för att komma till rätta med värdediskrimineringen på svensk arbetsmarknad och det arbetet måste börja nu. Jämställda löner är en nödvändighet om offentliga arbetsgivare ska klara av att rekrytera över en halv miljon akademiker de närmaste tio åren, säger Heike Erkers.

Författare till rapporten är förbundets socialpolitiska chef Camilla Sköld och chefsekonom Katarina Lundahl.