Jobba hemma passar vissa

Bra för vissa, enligt forskningen.

Att jobba hemifrån passar inte alla – men däremot dem som har rätt arbetsuppgifter, jobbar i rätt organisation och dessutom har självdisciplin, visar ny sammanställning av forskning på området.

Många anställda har en positiv syn på möjligheten att kunna jobba hemifrån ibland. Anställda tycker ofta att det ger högre arbetsprestation och minskad stress, dessutom större engagemang i arbetet, visar studier. Men forskningen har spretat, berört olika branscher och dessutom identifierat distansarbete på olika sätt.

Nu har amerikanska forskare sammanställt tidigare gjord forskning och kommit fram till att det finns både plus och minus med att jobba hemma, skriver Kollega.

Hos dem som jobbar mycket på distans finns risken att känna sig isolerad från kollegerna, och att kunskapsutbytet mellan kolleger minskar. När man jobbar hemifrån finns risken att gränsen mellan familjeliv och arbete suddas ut, och att den anställde fortsätter att jobba fastän arbetsdagen egentligen är slut.

Om man vill satsa på distansarbete är det viktigt att klargöra under vilka omständigheter det passar att jobba hemma, och hur ens arbetsinsats utvärderas.

Arbetsgivaren bör se till att de anställda har rätt teknik för att kunna hålla kontakt med arbetskamraterna och kunna utföra sina arbetsuppgifter. Bäst blir det om man distansarbetar i måttlig grad, och arbetsuppgifterna är sådana som kan utföras självständigt. Personer med kontroll över när de kan jobba hemma, och deadlines som de själva kan jobba emot kan ha flera fördelar av hemarbetet. Men för den som har problem med självdisciplinen är distansarbetet ett sämre val, skriver Kollega.