Jobba mer och längre – lösningen på välfärdens rekryteringsbehov?

Fler personer som jobbar heltid och arbetar längre. Det är en del av det som behövs för att lösa rekryteringsbehovet inom välfärden, skriver SKL i DN Debatt på måndagen.

Enligt en ny rapport från Sveriges Kommuner och Landsting kommer välvärdssektorn att behöva omkring 530 000 nya medarbetare inom de kommande tio åren. Detta både för att ersätta dem som går i pension och för att kunna möta det ökande behov av tjänster som följer på en växande och åldrande befolkning, skriver Håkan Sörman, vd för SKL.

Enligt SKL:s beräkningar skulle man kunna minska rekryteringsbehoven med över 20 000 procent, eller 115 000 personer, genom att fler anställda går upp i arbetstid samtidigt som fler arbetar högre upp i åldrarna. Den genomsnittliga arbetstiden inom välfärdssektorn ligger i dag på 90 procent av en heltidstjänst. Skulle alla i välfärdens yrken och åldersgrupper jobba minst 90 procent skulle rekryteringsbehovet minska med 22 000 personer, skriver Sörman.

Andra viktiga satsningar är att skapa bättre arbetsvillkor och -miljö, så att arbetare kan och vill arbeta mer och stanna kvar längre i arbetslivet. För att kunna uppnå det måste medarbetare få vara med och påverka verksamheternas utveckling – men också vara mer flexibla vad gäller exempelvis arbetstid. Det behövs också politiska beslut om vad som ska uppnås och när det ska vara genomfört, anser SKL.

Det krävs också att staten tar sitt ansvar för att organisera, genomföra och finansiera utbildningar som är grundläggande för en bra och fungerande välfärd. Sverige måste också bli betydligt bättre på att ta tillvara utländsk kompetens. Rapporten som artikeln hänvisar till – Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden – finns att läsa på nätet.