Jobbtrygghet ett vapen mot sexuella trakasserier

Jobbtrygghet är inte bara en ekonomisk fråga. Tillfälligt anställda kvinnor löper större risk för sexuella trakasserier än kollegor med fast anställning, visar LO:s senaste jämställdhetsbarometer.

Enligt LO:s undersökning är risken att utsättas för sextrakasserier dubbelt så stor för kvinnor med tidsbegränsad anställning än för fast anställd personal, skriver tidningen Arbetet. Åtminstone när det gäller trakasserier från andra än arbetskamrater och chefer. Det kan handla om brukare, kunder eller klienter.

Utsattheten är särskilt stor inom kvinnodominerade branscher, som exempelvis vård och omsorg, eller handel. LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson säger till tidningen att fler skulle ”våga säga ifrån om de hade en trygg anställning”. Han anser att de tillfälligt anställda utgör en ny underklass där sexuella trakasserier är ett av de största arbetsmiljöproblemen.

LO:s jämställdhetsbarometer bygger på statistik och information om arbetsmiljö från SCB och Arbetsmiljöverket, men också på intervjuer med LO:s egna medlemmar. Enligt undersökningarna har var tionde arbetarkvinna utsatts för sexuella trakasserier av andra än egna kollegor under det senaste året.