Juristförsäkringen

Förbundsdirektör Lars Holmblad om juristförsäkringen.

Förbundet har sedan lanseringen av vårt nya erbjudande av juristförsäkring, som är en del av vårt trygghetspaket, fått en del synpunkter. De har i första hand handlat om själva metoden, att man ska tacka nej alternativt inte betala för att inte omfattas av försäkringen. Erbjudandet är relativt unikt och i de förhandlingar förbundet haft med olika aktörer, för att slutligen landa hos Folksam, så har många delar legat på bordet vad gäller villkor, pris med mera. Från vår sida är metoden att själv välja den bästa. Men i slutändan blir det ett avgörande där två parter måste komma överens och väga erbjudandet med pris och villkor i relation till exempelvis metoden. I det här fallet har vi gjort bedömningen att erbjudandet är så bra att vi gått med på detta. Alternativ hade varit att det inte blivit någon juristförsäkring. Metoden är laglig och det krävs ingen egen aktiv åtgärd, vilket är det normala vid den här typen av metod. I slutskedet i förhandlingarna lyckades vi förhandla fram att man bara kan låta bli betala och då blir det inget avtal. Om informationen varit otydlig får vi självfallet se till att den förtydligas.

Lars Holmblad